/
/
/
/
/
/

I Obert Internacional d'Escacs Ciutat de Mollerussa

29/06/2019 - 29/06/2019


Et pots inscriure oficialment clicant el botó de WWCHESS de "Inscriure" amb un descompte de 2€

1. Dia de joc Dissabte 29 de juny de 2019

2. Local de joc Teatre L’AMISTAT. Carrer Ferrer i Busquets 92 – Mollerussa

El local disposa de climatització, accés adaptat, servei de bar i a 150 m les estacions d’autobús i Renfe.

3. Sistema de joc 9 rondes a Sistema Suís. Els emparellaments es faran mitjançant el programa informàtic “Swiss Manager”

4. Horari Dissabte matí 5 rondes – inici a les 9:30 hores

 

Dissabte tarda 4 rondes – inici a les 16:00 hores

5. Ritme de joc 15 minuts amb 5 segons d’increment per jugada (15’ + 5’’)

6. Avaluació ELO Vàlid per ELO català ràpides i ELO FIDE ràpid.

7. Grups El torneig es jugarà en un grup únic.

8. Rànquing El rànquing serà ordenat seguint el següent ordre: ELO FIDE ràpid, ELO FIDE Estàndard, ELO Català Ràpides i ELO FEDA

9. Inscripcions

- Podran participar tots els jugadors que disposin de llicència federativa ja sigui de la FCE, FEDA o FIDE

- Es podran realitzar fins al divendres 28 de juny a les 17:00 hores per correu electrònic (escacsmollerussa@gmail.com). Les inscripcions rebudes amb posterioritat podran participar entrant en segona ronda.

- Els drets d’inscripció són:

Pagament per transferència

Pagament en metàl·lic

Jugador sènior

15 €

17 €

Jugador sub/16

10€

12 €

Jugador major de 65 anys

10 €

12 €

Jugadors ELO FIDE superior a 2.350

Gratuït

Gratuït

 

 

- El pagament per transferència es podrà fer fins al diumenge 23 de juny al número de compte ES95 0081 0139 1600 0120 5330, indicant el nom del jugador i telèfon de contacte.

- El pagament en metàl·lic es podrà fer abans de l’inici de la primera ronda.

 

Premis

- El lliurament de premis es farà al finalitzar la darrera ronda.

- És obligatori recollir el premi personalment; en cas contrari s’entén que es renuncia al premi. Els premis econòmics dels menors d’edat, hauran de ser cobrats pels seus representants legals.

- Els premis generals, per tram i especials no seran acumulables. A tots els premis se’ls aplicarà la retenció corresponent segons la normativa vigent de l’AEAT. Per poder cobrar els premis és imprescindible la presentació del DNI, NIE o passaport.

 

Classificació General

Campió

400 € + trofeu

Sots Campió

250 € + trofeu

3r

150 € + trofeu

4t

100 €

90 €

80 €

70 €

60 €

 

 

Els premis per trams seran segons ELO Català Ràpid. En cas de no tenir-ne s’utilitzarà per aquest ordre: ELO FIDE ràpid, ELO FIDE Estàndard i ELO FEDA. En tots els 3 darrers casos s’aplicarà la taula d’equivalència entre ELO Català i ELO FIDE de la FCE per assignar el tram corresponent per aquells jugadors que no tinguin ELO Català Ràpid.

 

Premis Trams ELO

1r

2n

3r

Tram A: 2400 - 2250

75 €

50 €

25 €

Tram B: 2249 - 2100

75 €

50 €

25 €

Tram C: 2099 -1950

75 €

50 €

25 €

Tram D: 1949 - 1800

75 €

50 €

25 €

Tram E: Inferior a 1799

75 €

50 €

25 €

 

Premis especials

Millor Veterà (+65)

50 €

Millor Jugadora Fèmina

50 €

Millor Jugador Local

50 €

Millor Sub/16

Trofeu

Millor Sub/14

Trofeu

Millor Sub/12

Trofeu

Millor Sub/10

Trofeu

Millor Sub/8

Trofeu

 

 

10. Desempats

- Els desempats que s’aplicaran seran els següents: Bucholz brasiler (-1), Bucholz mitjà, Bucholz total, Progressiu acumulatiu i Sorteig

- L’ordre dels tres primers es sortejarà un cop acabada la darrera ronda i com a darrers desempats es deixaran el progressiu acumulatiu i el sorteig.

- A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.05 Competition Rules – FIDE Handbook].

 

11. Reglamentació particular

- El temps d’espera per presentar-se serà la caiguda de bandera

- A la primera incompareixença no justificada s’eliminarà al jugador del torneig

- Els jugadors només podran demanar no ser aparellats un màxim de dues rondes. En la ronda en què un jugador/a no és aparellat se li adjudicarà zero punts. Un jugador/a, per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a l'àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior.

- Està prohibit l’ús de dispositius electrònics en la sala de joc excepte que es disposi d’autorització de l’equip arbitral. En cas que el mòbil produeixi algun soroll, l’àrbitre podrà sancionar la infracció des de l’amonestació fins a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies.

 

12. Organització

- El Director del Torneig serà el Sr. Santos Lacasa

- L’àrbitre principal serà el Sr. Jaume Ribera

- L’àrbitre adjunt serà el Sr. Xavier Valios

 

13. Comitè de Competició

- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i 2 jugadors escollits durant el transcurs de la 1a ronda.

- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades abans de l’inici de la següent ronda de joc a la incidència apel·lada.

- Les decisions del Comitè de Competició seran inapel·lables.

 

 

14. Disposició Finals

- L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

- Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.

- Els participants cedeixen el dret de imatge i dades personals a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.

- La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases

- Els jugadors tindran a la seva disposició els fulls de reclamació de la FCE

- L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases. 

Premis

- El lliurament de premis es farà al finalitzar la darrera ronda.

- És obligatori recollir el premi personalment; en cas contrari s’entén que es renuncia al premi. Els premis econòmics dels menors d’edat, hauran de ser cobrats pels seus representants legals.

- Els premis generals, per tram i especials no seran acumulables. A tots els premis se’ls aplicarà la retenció corresponent segons la normativa vigent de l’AEAT. Per poder cobrar els premis és imprescindible la presentació del DNI, NIE o passaport.

 

Classificació General

Campió

400 € + trofeu

Sots Campió

250 € + trofeu

3r

150 € + trofeu

4t

100 €

90 €

80 €

70 €

60 €

 

 

Els premis per trams seran segons ELO Català Ràpid. En cas de no tenir-ne s’utilitzarà per aquest ordre: ELO FIDE ràpid, ELO FIDE Estàndard i ELO FEDA. En tots els 3 darrers casos s’aplicarà la taula d’equivalència entre ELO Català i ELO FIDE de la FCE per assignar el tram corresponent per aquells jugadors que no tinguin ELO Català Ràpid.

 

Premis Trams ELO

1r

2n

3r

Tram A: 2400 - 2250

75 €

50 €

25 €

Tram B: 2249 - 2100

75 €

50 €

25 €

Tram C: 2099 -1950

75 €

50 €

25 €

Tram D: 1949 - 1800

75 €

50 €

25 €

Tram E: Inferior a 1799

75 €

50 €

25 €

 

Premis especials

Millor Veterà (+65)

50 €

Millor Jugadora Fèmina

50 €

Millor Jugador Local

50 €

Millor Sub/16

Trofeu

Millor Sub/14

Trofeu

Millor Sub/12

Trofeu

Millor Sub/10

Trofeu

Millor Sub/8

Trofeu

 

Dissabte 29 de juny de 2019:

  • Dissabte matí 5 rondes - inici a les 9:30 hores
  • Dissabte tarda 4 rondes - inici a les 16.00 hores

No hay ningún inscrito en este torneo

Pàgina Oficial 

Chess-Results